Tarihçe

Alfa Kampüs Eğitim Kurumları vizyon ve misyonu çerçevesinde, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil; öğrencilerin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz ve sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan “tam öğrenme” ve “yaparak, yaşayarak öğrenme” yöntemlerine göre eğitim öğretim yapmayı, farklılaştırılmış eğitimin bir yansıması olarak bireysel gereksinimleri dikkate alarak, öğrencilere “öğrenmeyi öğreten” öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.

Aynı zamanda öğrencilerimizi, Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik Cumhuriyete sahip çıkan, 21. Yüzyıl teknoloji ve yaşam becerileri ile donanmış, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen, düşünen, araştıran, sorgulayan, çözüm üretebilen, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetiştirip onları yaşama hazırlamak en büyük sorumluluğumuzdur.